Chính sách về quyền riêng tư

Chính sách về quyền riêng tư

Công ty chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng

Bạn có thể thấy thông tin về chính sách quyền riêng tư tại mục footer trên website của chúng tôi

Chúng tôi thu thập gì?

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Họ tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

  • Trả lời các yêu cầu của bạn
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp cho bạn các thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, tin tức cập nhật mới về sản phẩm
  • Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới
  • Giúp khách hàng có cái nhìn về sản phẩm và dịch vụ

Chúng tôi Bảo mật thông tin như thế nào?

Công ty chúng tối sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn ở mức cao nhất, chỉ sử dụng thông tin của bạn cung cấp để tư vấn về sản phẩm của chúng tôi đến bạn

CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 hay bất kể đơn vị nào khác.